Bugs Business over de AVG

 

Wat is de AVG?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. De AVG is in vergelijking met de WBP een stuk strenger voor organisaties. Ook zijn de boetes hoger. Die kunnen oplopen tot 20 miljoen of 4% van de omzet. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • De reden waarom u gegevens vastlegt moet helder zijn.
  • De burger moet actief en ondubbelzinnig toestemming geven voor de vastlegging
  • De burger heeft veel meer rechten, o.a. inzage, wijzigen, overdragen en verwijderen
  • Alles wat u doet met persoonsgegevens moet aantoonbaar vastgelegd zijn
  • U mag alleen maar gegevens vastleggen en bewaren die u actief nodig heeft
  • De informatiebeveiliging moet up-to-date zijn én blijven.
  • Actieve interne communicatie over de omgang met persoonsgegevens is van belang
  • Wanneer externe partijen persoonsgegevens verwerken waar u verantwoordelijk voor bent moet dat worden vastgelegd in een overeenkomst.

Er verandert dus veel. Met name de wijze van verkrijging, registratie van het gebruik en de beveiliging van gegevens hebben een stevige impact op uw organisatie.

 

Wat doet Bugs Business met de AVG?

Wij zijn uw dienstverlener, dit betekent dat wij ook op 25 mei 2018 AVG proof zullen zijn. Wij hebben hiervoor onder andere het AVG-10 stappenplan gevolgd van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kunt u voor uzelf hier terugvinden.

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen binnen Bugs Business weet wat de AVG betekent, hebben wij naast het aanstellen van een Privacy Officer ook interne workshops om de bewustwording te vergroten. Dit zorgt er ook voor dat onze consultants mee kunnen denken in wat de AVG voor u als verzekeringsbedrijf inhoudt.

Wij nemen in maart contact met u op om samen met u de bewerkersovereenkomst te formaliseren. Dit is ook voor u van belang, omdat daarin vastgelegd is welke afspraken er gelden omtrent de gegevens die wij voor u en uw klant verwerken.

Heeft u eerder vragen, opmerkingen of tips, neem dan contact op met onze Privacy Officer, Dennis Louwerens op telefoonnummer 010-3033000 of per email dlouwerens@bugsbusiness.nl.