Contactmomenten vastleggen met Imago Office

Imago Office biedt de mogelijkheid om een omgeving in te richten die bepaalt binnen welke kaders en op welke niveaus de contactmomenten met de klant vastgelegd moeten worden. Binnen deze omgeving kunnen klantcontacten voorzien worden van een eventuele actie die automatisch tot een agenda leiden, prioriteiten en de status van een contact. Op deze manier kunnen collega’s van elkaar zien wat er besproken is met de klant en wie nog een openstaande actie heeft. Hiermee kunt u de klant centraal stellen en de aandacht geven die nodig is.