Klantafspraken bijhouden met Imago Office

Met de afsprakenfunctionaliteit kan in Imago Office op klantniveau vastgelegd worden welke afspraken er met een klant gemaakt zijn op het gebied van contactmomenten. Denk hierbij aan de bezoekfrequentie en/of telefoon frequentie per jaar. Ook kan er aangegeven worden of er een SLA van toepassing is die dan vervolgens net als de bezoek/telefoon frequenties automatisch geagendeerd wordt. Deze agenda’s verschijnen in de werkvoorraad van de persoon die verantwoordelijk is voor de afspraak. Er worden automatisch gebeurtenissen aangemaakt op basis van het aantal bij de bezoekfrequentie. Nadat een klant bezocht is worden er ook automatisch nieuwe gebeurtenissen en amenderingen aangemaakt waardoor een klant nooit vergeten kan worden.