Mogelijkheden met vrije rubrieken in Imago Office

Vrije rubrieken zijn een bekend verschijnsel in de CCS Level 7 polisadministratie. In Imago Office kunnen vrije rubrieken ingeregeld worden die automatisch gevuld worden. Er kan ook gekozen worden om deze op het scherm tussen de overige vragen te plaatsen. Hierdoor staan deze niet afzonderlijk op de aanvraagschermen.

Een vrije rubriek kan binnen Imago Office ook aan een dekking gekoppeld worden waardoor deze automatisch gevuld wordt bij het selecteren van een dekking. Hierdoor hoeft de gebruiker niet twee dezelfde acties uit te voeren en wordt het de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.