def_anac

ANAC Backoffice is een waardevolle pilotpartner geweest bij het ontwikkelen van Imago Office en Imago Consument. Waar de bestaande online oplossingen voor een front-end niet voldeden aan de eisen en wensen van ANAC Backoffice, is Bugs Business aan de slag gegaan om de functionaliteiten omtrent verzekeringsmutaties binnen Imago Office te ontwikkelen.

Deze samenwerking heeft inmiddels vele mooie functionaliteiten opgeleverd zoals de “relatiecheck” en de “terugvalberekening”.

Op het gebied van procesoptimalisatie heeft Bugs Business ANAC Backoffice ondersteund door een koppeling te leveren tussen de bestaande aanvraagstraten van ANAC Backoffice en CCS Level 7, een zogeheten WSL (WebServiceLaag). Dit heeft ervoor gezorgd dat medewerkers van ANAC Backoffice, enkel de aanvragen hoeven te beoordelen die op basis van acceptatiecriteria zijn geselecteerd. Alle overige aanvragen worden zonder tussenkomst van een medewerkers beoordeeld, geadministreerd en afgehandeld.

De samenwerking tussen ANAC Backoffice en Bugs Business staat symbool voor het motto van Bugs Business: “Samen naar de beste oplossing”.