Met Schouten Zekerheid is een klassieke consultancysamenwerking gerealiseerd. Als aanvulling op het bestaande applicatiebeheer team opereert Bugs Business op reguliere basis op het gebied van optimalisatie van de beursinrichting binnen CCS Level 7. Een onderdeel hiervan is het op juiste wijze inrichten van e-ABS en het inrichten van de output zodat deze door CCS Level 7 gegenereerd wordt.

Koppeling Level 7 – Dispatch

De expertise op het gebied van koppelen met CCS Level 7 is voor Schouten Zekerheid in de praktijk gebracht door een koppeling tussen CCS Level 7 en het expertisesysteem Dispatch te maken om het proces tussen verzekeraar cq. Assuradeur en schade expert nog verder te automatiseren.