Privacy statement

In dit privacy statement vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Bugs Business B.V.

Onze contractgegevens zijn

Bugs Business
Rhijnspoor 209
2901 LB  Capelle aan den IJssel
010-3033000
info@bugsbusiness.nl
www.bugsbusiness.nl
De heer M. Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Bugs Business en hij is te bereiken via mjansen@bugsbusiness.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bugs Business verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (zoals IP-adres)
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en/of telefonisch
 • Persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bugs Business verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Als u van mening bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contract met ons op via info@bugsbusiness.nl.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Bugs Business verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het beheren van onze relatie met klanten of bezoekers
 • Het uitbreiden van ons klantbestand
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statische doeleinden
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens

Bugs Business hanteert de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde; wij hebben hierbij een afweging gemaakt tussen onze belangen en uw belangen; onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhoud van de relatie met u en de uitvoering van overeenkomsten die wij met andere partijen hebben gesloten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bugs Business neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bugs Business bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens nog tot maximaal 2 jaar, behoudens andersluidende contractuele en/of wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bugs Business deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bugs Business blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bugs Business gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bugs Business en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Het kan voorkomen dat wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Als dit het geval is, zullen wij u dat gemotiveerd laten weten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bugs Business neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Servicedesk info@bugsbusiness.nl. Bugs Business heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Herkomst van de persoonsgegevens

Wij hebben uw persoonsgegevens ontvangen van:

 • U
 • Financieel adviseur
 • Verzekeraar