USP’s Imago Office

Algemeen

Imago Office werkt met dashboards op de belangrijke niveaus zoals relatie, polis, offerte en schadeniveau. Hierdoor heeft u direct inzichtelijk wat er allemaal speelt bij uw klant en voorkomt u op meerdere plaatsen te moeten zoeken voordat u het klantbeeld compleet hebt.

Startpagina

De startpagina is de landingspagina van Imago Office. Hier kunnen widgets door de gebruiker zelf geplaatst worden waarin diverse functionaliteiten beschikbaar komen. Denk hierbij aan uw laatst geopende relaties of simpelweg uw actuele werkvoorraad. Hierdoor is Imago Office persoonlijk voor iedere gebruiker.

Relatiedashboard

Op het relatiedashboard in Imago Office ziet u direct uw klantgegevens en worden de volgende onderdelen getoond:

 • Agenda’s
 • Memo’s
 • Openstaande posten
 • Polissen
 • Schades
 • Offertes
 • Archief

Relatiescherm

Een relatiescherm binnen Imago Office kan naar eigen wens ingevuld en samengesteld worden. Relatieschermen kunnen voor zowel particulieren als zakelijke relaties ontworpen worden. Er kan dynamisch ingesteld worden welke velden van belang zijn en dus verplicht zijn en welke niet. Zo krijgt u zelf de mogelijkheid om de invoer van gegevens te sturen.

Werkvoorraad

Na het inloggen op Imago Office wordt de werkvoorraad van de ingelogde medewerker getoond. Via de werkvoorraad kunt u agenda’s afleggen of wijzigen en ook is het mogelijk om de werkvoorraad van uw collega’s te bekijken, wanneer zij afwezig zijn.

 

Volmacht

Imago Office biedt u de mogelijkheid om de essentiële volmacht polis transacties uit te voeren, op een efficiënte en gebruikersvriendelijke manier.

Transacties

Het is mogelijk om een volmacht polis of offerte in te voeren en te wijzigen. De offertes kunnen uiteraard ook worden omgezet naar een polis. Dit wordt mogelijk gemaakt door een door Bugs Business zelf ontwikkelde software waarmee aanvraagstraten dynamisch opgebouwd worden. U bepaald zelf welke velden er worden getoond en welke velden u verplicht maakt. Hierdoor wordt uw medewerker of agent enkel geconfronteerd met vragen die er toe doen bij het betreffende product.

Motorrijtuigen vergelijker via Rolls

In Imago Office zit een geïntegreerde Rolls Vergelijker voor het vergelijken van alle vormen van motorrijtuigen. Denk hierbij aan personenauto’s, bestelauto’s en motoren. Deze vergelijkingen kunnen gevuld worden vanuit Premieberekeningen uit Level 7 en uit Rolls. Dit kan vervolgens in een totaal overzicht geplaatst worden of in twee losse overzichten.

Terugvalberekening motorrijtuigenschades

Met de terugvalberekening kunt u op basis van het schadebedrag met één druk op de knop bereken in hoeveel jaar het schadebedrag terug verdient wordt ten opzichte van het claimen van een schade bij de verzekeraar. Imago Office stelt u hiermee in staat direct een advies aan de klant te geven over het wel of niet claimen van de schade.

Roydata

De Roydata koppeling maakt het mogelijk bij ABZ om de actuele schadevrije jaren op te halen. Deze schadevrije jaren kunnen vervolgens gecontroleerd worden met wat er is ingevoerd op het aanvraag formulier, hierdoor hoeft er geen losse uitstap meer gemaakt te worden naar de website van ABZ om handmatig de bevraging te doen.

Schermen

Binnen Imago Office kunnen productschermen gebouwd worden die vrij gebruikt kunnen worden voor de producten die in te richten zijn via de productenbeheer omgeving. Deze schermen kunnen op maat gemaakt worden voor een product zodat alleen de relevante vragen gesteld worden.

Productenbeheer

Bugs Business heeft een beheeromgeving ontwikkeld waarin u zelf uw producten kan inrichten met de daarbij behorende dekkingen, variabelen en eventuele vrije rubrieken. Deze kunnen onder productgroepen geplaatst worden en/of worden toegevoegd aan pakketten. Deze beheeromgeving stelt u ook in staat om de producten geschikt te maken voor portefeuilles met een verleden die normaliter blokkerend zijn voor online ontsluiting. Unieke kenmerken van deze kenmerken zijn:

 • Het inrichten van acceptatievragen;
 • Het aanmaken en configureren van verzekeringsproducten;
 • Het aanmaken en configureren van pakketverzekeringen;
 • Het configureren van de motorrijtuigenvergelijkers.

Vrije rubrieken

Vrije rubrieken zijn een bekend verschijnsel in de CCS Level 7 polisadministratie. In Imago Office kunnen vrije rubriek ingeregeld worden die automatisch gevuld worden of er kan gekozen worden om deze op het scherm tussen de overige vragen te plaatsen waardoor deze niet afzonderlijk op de aanvraagschermen staan. Een vrije rubriek kan binnen Imago Office ook aan een dekking gekoppeld worden waardoor deze automatisch gevuld wordt bij het selecteren van een dekking. Hierdoor hoeft de gebruiker niet twee dezelfde acties uit te voeren en wordt het de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.

Vervangend product

In Imago Office heeft u de mogelijkheid om een vervangend product te kiezen in het geval dat een bestaand verzekeringsproduct uit gefaseerd of vervangen moet worden met een nieuw verzekeringsproduct. Met deze functionaliteit kan een gebruiker nog steeds de betreffende polis wijzigen echter komt de gebruiker automatisch in een aanvraagformulier voor het nieuwe product terecht. Het oude product wordt in Imago Office automatisch geroyeerd worden op de achtergrond.

 

Provinciale transacties

In Imago Office is het mogelijk om een provinciale polis in te voeren en te wijzigen. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door Bugs Business ontwikkelde software die ons in staat stelt dynamische aanvraagschermen te maken waarin u zelf bepaald welke velden er getoond worden en wat er verplicht is. Hierdoor wordt de gebruiker alleen geconfronteerd met vragen die van toepassing zijn voor het betreffende verzekeringsproduct.

 

Elders lopende polissen

Naast het administreren van provinciale polissen kunnen ook polissen van derde geadministreerd worden. Deze polissen komen niet in uw backoffice systeem terecht en blijven in Imago Office achter. Dit kan gebruikt worden om het klant beeld volledig te krijgen inclusief eventuele bij andere lopende polissen. Ook kan deze functionaliteit gebruikt worden om u in staat te stellen om de portefeuille binnen Imago Office te beheren.

 

CRM

Binnen Imago Office zijn er diverse functionaliteit ontwikkeld die u in staat stellen uw klant centraal te stellen. Hieronder staan een aantal functionaliteiten opgesomd:

Relatiecheck

In het relatiescherm van Imago Office kunt u middels een “vinkje” visueel zichtbaar maken welke velden gecontroleerd dienen te worden, zoals e-mailadres of telefoonnummer. Er kan ingeregeld worden hoe vaak een veld gecontroleerd moet worden. Een telefoonnummer kan bijvoorbeeld na een jaar op rood springen en een email adres na een half jaar. Hierdoor kunt u het contact met de klant gebruiken om ook de relatiegegevens nog even door te lopen en controleren op accuraatheid.

Email

Het is mogelijk om binnen Imago Office een email te sturen naar een klant of contactpersoon van een klant op basis van email sjablonen die door de gebruiker aan te vullen zijn. Er wordt automatisch een handtekening geplaatst onder de email die per gebruiker in te stellen is. Het versturen van een email kan op relatie, polis, offerte of schadeniveau en wordt automatisch op de juiste plek gearchiveerd.

BBconnect

Naast het versturen van een email kan een email ook gearchiveerd worden vanuit Microsoft Outlook. Bugs Business heeft hiervoor een applicatie ontwikkeld genaamd BBconnect. Deze applicatie is altijd actief in uw scherm en kan gebruikt worden om één of meerdere email naartoe te slepen. Vervolgens kijkt Imago Office in welke klant u zich bevindt en wordt de email onder deze klant gearchiveerd.

Correspondentie

Met de correspondentiemodule is het mogelijk om in Imago Office documenten aan te maken. Deze documenten kunnen in concept opgeslagen worden om vervolgens op een later moment verder bewerkt te worden. Het is ook mogelijk om een document aan een andere medewerker over te dragen die met het document verder kan. Als een document definitief gemaakt is kan deze via de email functionaliteit direct per email verstuurd worden. Documenten zijn altijd achteraf te kopiëren zodat een document die definitief is alsnog in een nieuwe versie bewerkt kan worden.

Bezoekverslagen

Met de correspondentiemodule kunnen ook bezoekverslagen aangemaakt worden. Deze verslagen zijn door de gebruiker uit te breiden met een automatisch gegenereerd polisoverzicht. Hierdoor kan per polis eventuele acties toegekend worden aan diverse medewerkers.

Afspraken (SLA’s)

Met de afspraken functionaliteit kan in Imago Office vastgelegd worden op klantniveau welke afspraken er met een klant gemaakt zijn op het gebied van contactmomenten. Denk hierbij aan de bezoekfrequentie en/of telefoon frequentie per jaar. Ook kan er aangegeven worden of er een SLA van toepassing is die dan vervolgens net als de bezoek/telefoon frequenties automatisch geagendeerd wordt. Deze agenda’s verschijnen in de werkvoorraad van de persoon die verantwoordelijk is voor de afspraak. Er worden automatisch gebeurtenissen aangemaakt op basis van het aantal bij de bezoekfrequentie. Nadat een klant bezocht is worden er ook automatisch nieuwe gebeurtenissen en amenderingen aangemaakt waardoor een klant nooit vergeten kan worden.

Contactmomenten

Imago Office biedt de mogelijkheid om een omgeving in te richten die bepaald binnen welke kaders en op welke niveaus de contactmomenten met de klant vastgelegd moeten worden. Binnen deze omgeving kunnen klantcontacten voorzien worden van een eventuele actie die automatisch tot een agenda leiden, prioriteiten en de status van een contact. Op deze manier kunnen collega’s van elkaar zien wat er besproken is met de klant en wie nog een openstaande actie heeft. Hiermee kunt u de klant centraal stellen en de aandacht geven die nodig is.

Klantprofiel op relatieniveau

U kunt een klantprofielsjabloon inrichten waardoor het mogelijk is een volledig klantprofiel samen te stellen bij een bezoek van of bij een klant.

WFT-Traject

Het is mogelijk om een WFT traject te starten op polis niveau waar bijgehouden kan worden welke documenten er al verzameld zijn en welke vragen beantwoord zijn. Dit is zichtbaar door middel van een statusbalk. De vragen en verplichte documenten hiervoor kunnen door uzelf ingericht worden. Hiermee kunt u met behulp van Imago Office voldoen aan de gestelde WFT-eisen

Document Management System (DMS)

Achter elke klant in Imago Office is het mogelijk om documenten zoals Office bestanden, PDF bestanden, afbeeldingen, etc. te plaatsen en te archiveren. Hierdoor hoeven er geen klantdossiers meer op netwerkschijven rond te zweven.

Tijdschrijven

Het tijdschrijven is binnen de gehele Imago Office applicatie beschikbaar. Er wordt een real-time tijd telling bijgehouden welke te allen tijden zichtbaar is. De gewerkte minuten worden via een webservice naar CCS Level 7 weggeschreven zodat er een volledige integratie van de te factureren uren bestaat.