Van volmachtdata naar 100% betrouwbare informatie: het kan!

Van volmachtdata naar 100% betrouwbare informatie: het kan!

Feit: de systemen in de markt voldoen niet volledig aan de eisen aan datakwaliteit en -veiligheid van de toezichthouders. Vaak zijn daarvoor workarounds en menselijke tussenkomst nodig. Met alle risico’s voor de betrouwbaarheid van de data.

Elbert-Jan Offereins en Arnold Barendrecht leggen uit hoe betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid met de cloudoplossing Imago Insights niet langer een illusie zijn. Lees het hele artikel hier.