Vervangend product kiezen met Imago Office

In Imago Office heeft u de mogelijkheid om een vervangend product te kiezen in het geval dat een bestaand verzekeringsproduct uitgefaseerd of vervangen moet worden met een nieuw verzekeringsproduct. Met deze functionaliteit kan een gebruiker nog steeds de betreffende polis wijzigen. Echter, de gebruiker komt automatisch in een aanvraagformulier voor het nieuwe product terecht. Het oude product wordt in Imago Office automatisch geroyeerd op de achtergrond.