Volledig klantprofiel samenstellen in Imago Office

U kunt een klantprofielsjabloon inrichten waardoor het mogelijk is een volledig klantprofiel samen te stellen bij een bezoek van of bij een klant.