Imago Insights

Introductie Imago Insights

Dé nieuwe oplossing voor datalogistiek, analyse en reporting voor volmachtverzekeraars en volmachtbedrijven

Rotterdam, 10 oktober 2022 – Met Imago Insights maak je van data, informatie.

Imago Insights is de nieuwe standaard voor de samenwerking tussen volmachtgevende verzekeraars en volmachtbedrijven op het gebied van data.

In de afgelopen twee jaar is Insights in co-creatie met een volmachtgevende verzekeraar ontwikkeld en getest.Tijdens de ontwikkelfase is gekozen om op basis van guidances en good practices van de toezichthouder (datakwaliteit, informatiebeveiliging, uitbesteding, beheersing volmachten, etc), vanuit architectuur de organisatie, processen, systemen én de beheersing daarvan in te richten. Daarmee voldoet Insights aan álle gestelde eisen.

Vanzelfsprekend zijn de marktstandaarden zoals het NVGA protocol voor data-uitwisseling en het AFD model van SIVI meegenomen in de tooling, en dragen hierdoor bij aan de datakwaliteit binnen het volmachtkanaal, ook op lange termijn.

Zowel de interne rapportages als de rapportages aan de toezichthouder en (her)verzekeraars zijn hierdoor betrouwbaar en efficiënter aan te leveren. Ook kun je rapportages in near real-time genereren, die inzicht geven in jouw portefeuille.

Wil je meer weten over Imago Insights meld je dan vrijblijvend aan voor een introductie via demo@bugsbusiness.nl.

FAQ – Imago Insights