Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacy statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Bugs Business B.V.

Contactgegevens

Fascination Boulevard 204 – 300
3065 WB Rotterdam
T: 010-303300
E: info@bugsbusiness.nl

De heer C. Huijskens is de Privacy Officer van Bugs Business en hij is te bereiken via chuijskens@bugsbusiness.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bugs Business verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze zelf verstrekt en/of gebruik maakt van onze diensten.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (zoals IP-adres)
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en/of telefonisch
 • Persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bugs Business verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Ben je van mening bent dat wij zonder toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contract met ons op via info@bugsbusiness.nl.

Doeleinden verwerken persoonsgegevens

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het beheren van onze relatie met klanten of bezoekers
 • Het uitbreiden van ons klantbestand
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statische doeleinden
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens

 • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; je kunt je toestemming te allen tijde intrekken
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde; wij hebben hierbij een afweging gemaakt tussen onze belangen en jouw belangen; onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhoud van de relatie en de uitvoering van overeenkomsten die wij met andere partijen hebben gesloten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bugs Business neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bugs Business bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Indien onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij  gegevens nog tot maximaal 2 jaar, behoudens andersluidende contractuele en/of wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bugs Business deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Bugs Business blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bugs Business gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Bugs Business en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Het kan voorkomen dat wij niet aan dit verzoek tegemoet kunnen komen. Als dit het geval is, zullen wij dat dat terugkoppelen inclusief motivatie.

Beveiligen van persoonsgegevens

Bugs Business neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Servicedesk: info@bugsbusiness.nl.

Bugs Business heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL): wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit is terug te zien in de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC: dit zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC: is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je wordt omgeleid naar een vals IP-adres.

Herkomst van de persoonsgegevens

Wij hebben je persoonsgegevens ontvangen van:

 • Jou zelf
 • Financieel adviseur
 • Verzekeraar