Nieuws

Van sommige Bugs wil je juist niet af, daarom zijn wij trotse partner van de Nationale Zaaicoalitie!

Wij zijn trotse partner van de Nationale Zaaicoalitie!

Samen met andere bedrijven en organisaties ondersteunen we de voorjaarscampagne “Voer de Bij Bij” van Stichting The Pollinators. Zij zetten zich in voor een gezonde leefomgeving voor bestuivende insecten. En dat is hard nodig!
Samen met The Pollinators is het doel om massaal te zaaien op de Dag van de Aarde, Nationale Zaaidag, 22 april 2023. Dan gaan we de bij bijvoeren. Dit doen The Pollinators door duizenden Voedselbanken voor Bijen te openen overal in Nederland. Dat zijn uitgiftepunten voor inheems bloemzaad en iedereen kan daar een zakje bloemzaad halen. We gaan zaaien met z’n allen op 22 april voor hongerige bijen! Zaai je mee?
 
Kijk voor meer informatie op https://voerdebijbij.nl

Van volmachtdata naar 100% betrouwbare informatie: het kan!

Feit: de systemen in de markt voldoen niet volledig aan de eisen aan datakwaliteit en -veiligheid van de toezichthouders. Vaak zijn daarvoor workarounds en menselijke tussenkomst nodig. Met alle risico’s voor de betrouwbaarheid van de data. Elbert-Jan Offereins en Arnold Barendrecht leggen uit hoe betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid met de cloudoplossing Imago Insights niet langer een illusie zijn.

Multifactor authenticatie

De Raad en het Europees Parlement bereikten op 12 mei 2022 een voorlopig akkoord over de NIS 2-richtlijn. Zodra het akkoord definitief is goedgekeurd, moeten de lidstaten de richtlijnen binnen 21 maanden in hun nationale recht en wetgeving omzetten. Ergens in 2024. Dat is wanneer de NIS 2-richtlijn naar verwachting ingaat en voor betere cyberbeveiliging moet gaan zorgen. Ondanks dat er nog geen definitief akkoord is over de NIS 2-richtlijn, staat Bugs Business voor CyberSecurity en wachten we niet af. Multifactor-authenticatie (MFA) is een belangrijke stap naar online beveiliging. Imago Office is, voor medewerkers, al beveiligd met MFA. Voor tussenpersonen die werken met Imago Office en Imago Direct (de nieuwe naam voor Imago Consument) is de Bugs Software Factory dat aan het ontwikkelen. Het doel is dit in de loop van 2023 te releasen, zodat gegevens nog beter beveiligd zijn en gebruikers meer beschermd zijn.

We zijn verhuisd!

Vanaf 13 juni ben je welkom in ons nieuwe kantoor. De nieuwe locatie is The Mark, een bekend herkenningspunt in Rotterdam aan de A16. The Mark is eigentijds en stoer en wordt bewoond door een diversiteit aan bedrijven. Op de 13e verdieping hebben wij een inspirerende en tikje eigenzinnig ingerichte eigen verdieping. Een nieuwe moderne flexibele werkomgeving voor onze medewerkers en sfeervolle ontvangst mogelijkheden, waar de dynamiek voelbaar is, voor overleg met onze partners en klanten.

Introductie Imago Insights

Imago Insights is de nieuwe standaard voor de samenwerking tussen volmachtgevende verzekeraars en volmachtbedrijven op het gebied van data. In de afgelopen twee jaar is Insights in co-creatie met een volmachtgevende verzekeraar ontwikkeld en getest. Tijdens de ontwikkelfase is gekozen om op basis van guidances en good practices van de toezichthouder (datakwaliteit, informatiebeveiliging, uitbesteding, beheersing volmachten, etc), vanuit architectuur de organisatie, processen, systemen én de beheersing daarvan in te richten. Daarmee voldoet Insights aan álle gestelde eisen.