Nieuw release proces Imago Office

Eerste stappen gezet richting Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD)

Imago Office en de bijbehorende infrastructuur zijn de afgelopen anderhalf jaar continue doorontwikkeld, waarmee we stappen hebben gezet richting CI/CD. Inmiddels is het punt bereikt waarop Imago Office elke week een productie update krijgt. Imago Office is van zes major releases, naar 10-12 minor release en nu inmiddels naar 52 releases per jaar gegaan.

Dit betekent dat we nu de mogelijkheid hebben om elke week stabilisatie-, performance upgrades en bug fixes live te brengen in de productie omgeving. Natuurlijk geldt hetzelfde voor nieuwe ontwikkelingen / projecten. Het wachten op releases is voorbij!

Waar komen we vandaan

Tot nu toe hielden we binnen Bugs Business een release cycle van zes major releases per jaar aan op alle Imago software producten.

Twee maanden ontwikkelen aan nieuwe functionaliteiten, stabilisatie-, performance upgrades en bug fixes. Waarna deze ontwikkelingen werden doorgezet naar de acceptatie omgeving. Waarop een periode van twee weken volgde voor regressietesten en het stabiliseren van de update voordat het op een dinsdagavond naar productie werd doorgezet.

Een release kalender met de zes major releases en bijbehorende twee weken voorbereiding tot productie werd aan het begin van het jaar vastgesteld en gepubliceerd. In een release document werden alle nieuwe functionaliteiten, stabilisatie en performance upgrades en bug fixes toegelicht.

Test proces

Om de kwaliteit te verhogen is het test proces met het nieuwe release schema mee veranderd. Projecten staan op een zijspoor en worden toegevoegd aan het product na integratie en regressietests. Bug reports worden nu onderzocht in de acceptatie omgeving en daar worden ook de bug fixes opgeleverd. Opleveringen worden nog steeds, zoals voorheen, door Bugs en de klant getest en kunnen gelijk in de volgende release mee naar productie.

Update momenten

Test & acceptatie worden drie keer per week bijgewerkt. Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagavond worden automatisch de omgevingen bijgewerkt zodat elke woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend de build met de nieuwste opleveringen beschikbaar is in deze omgevingen.

Productie wordt één keer per week bijgewerkt op dinsdagavond. Elke woensdag start je als Imago Office gebruiker dus de dag met een nieuwe versie van Imago Office.

Uitzonderingen zijn hierop mogelijk in het geval dat onderdelen van de oplevering niet akkoord bevonden worden.

Het uitgangspunt is de versie die vanaf vrijdag op acceptatie staat, de opvolgende dinsdag naar productie te brengen. Mocht deze build niet geschikt zijn dan hebben we mogelijkheid om de build van donderdag of zelfs woensdag naar productie te brengen. Mocht er geen build geschikt zijn voor productie dan wordt de release een week overgeslagen.

Kortom een belangrijke stap vooruit in het ontwikkelproces, de service verlening én de kwaliteit van de Imago Office applicatie.