Van sommige Bugs wil je juist niet af

Van sommige Bugs wil je juist niet af, daarom zijn wij trotse partner van de Nationale Zaaicoalitie!

Samen met andere bedrijven en organisaties ondersteunen we de voorjaarscampagne “Voer de Bij Bij” van Stichting The Pollinators. Zij zetten zich in voor een gezonde leefomgeving voor bestuivende insecten. En dat is hard nodig!

Samen met The Pollinators is het doel om massaal te zaaien op de Dag van de Aarde, Nationale Zaaidag, 22 april 2023. Dan gaan we de bij bijvoeren. Dit doen The Pollinators door duizenden Voedselbanken voor Bijen te openen overal in Nederland. Dat zijn uitgiftepunten voor inheems bloemzaad en iedereen kan daar een zakje bloemzaad halen. We gaan zaaien met z’n allen op 22 april voor hongerige bijen! Zaai je mee?

Kijk voor meer informatie op https://voerdebijbij.nl